O NAS

201 RESPECT to marka odzieżowa powstała w 2018 roku.

Ubrania produkowane są w Polsce. Inspiracją dla nas jest ulica i aktualne tendencje pojawiające się na świecie. Tworzymy produkty, które są odpowiedzią na sposób noszenia się we współczesnych czasach. Specyficzna stylistyka 201 RESPECT wynika ze zderzenia dwóch różnych wizji tego, czym jest streetwear. Nasza marka jest międzypokoleniową komunikacją prowadzoną pomiędzy twórcami brandu.

201 RESPECT podąża za hasłami popierającymi równość i wolność w wyrażaniu siebie oraz  indywidualnych opinii. Nie zgadzamy się  na łamanie praw człowieka i stanowczo jesteśmy za tolerancją dla wszelkich mniejszości seksualnych, kulturowych i narodowych.

Skąd nazwa brandu? W chwili powstania marki na świecie było 201 państw. Wyrażamy RESPECT dla odmienności, różnorodności, mniejszości i twórczości.